می‌خواهم پرواز کنم

می‌خواهم پرواز کنم

در کتاب «می خواهم پرواز کنم» پیرمرد داستان آن‌چنان پیر و ناتوان است که نمی‌تواند از خانه بیرون برود و از همین رو خود را با ساختن بادبادک مشغول می‌کند. بادبادک‌هایی که با آمدن بهار و تشویق پرستو به پرواز درمی‌آیند و پیرمرد را برای پرواز سر شوق می‌آورند. در پایان، پیرمرد که آرزوی پرواز دارد، به آسمان می‌رود و همراه با بادبادک‌های‌اش پرواز می‌کند. پایانی خوش برای یک زندگی.

«می خواهم پرواز کنم» کتابی تصویری، سرشار از احساس و الهام و پر از خط و رنگ. و مناسب بلندخوانی است. موضوع کتاب بستری برای گفت‌وگو پیرامون مفاهیم عمیقی چون رهایی، آزادی، امید، اعتماد به نفس، جست‌وجوگری، کنجکاوی و … را فراهم می‌کند. «می خواهم پرواز کنم» کتابی است برای همه سنین. از کودکی تا بزرگ‌سالی.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان