دومین مجموعه کتاب‌های مقوایی اما

دومین مجموعه کتاب‌های مقوایی اما

«دومین مجموعه کتاب های مقوایی اما» شامل دو کتاب از کارهای گوناگون خرس کوچولویی است به نام اِما که در قالبی داستانی و زبانی موزون روایت می‌شود.

در کتاب «اِما در باغ‌وحش» نوزاد و نوپا همراه با اِما، به باغ‌وحش می‌رود و با چند حیوان (شیر دریایی، پنگوئن، خرس، راسو، میمون و ببر) آشنا می‌شود.

در کتاب «اِما در گردش» نوزاد و نوپا با موقعیت‌های ناخوشایندی که ممکن است در گردش پیش بیاید، آشنا می‌شود. این موقعیت‌ها شامل کثیف شدن هنگام بازی، نداشتن فضای مناسب برای بازی، توجه نداشتن والدین به کودک و بازی نکردن با او، آسیب دیدن در هنگام بازی و توالت رفتن است که در تصویر بعد، برای برخی از موقعیت‌ها راه حل پیشنهاد شده است. مثلاً اگر هنگام بازی کثیف شدید، می‌توانید پس از بازی خود را بشویید.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان