بازی و فعالیت با کارت‌های حقوق کودک

بازی و فعالیت با کارت‌های حقوق کودک

در بسته بازی و فعالیت با کارت های حقوق کودک ، ۲۱ کارت تصویری وجود دارد که بر روی هر کدام نماد یکی از حقوق کودک نقش بسته شده و نام آن حق در زیر نماد آمده است. این کارت‌ها در پیوند با کتاب «دستنامه آموزش حقوق کودک در دبستان و دبیرستان: حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم» اثر دوبراوکا مالس، ایوانکا استریشویس و دیگران، ترجمه زهره قایینی و ویدا محمدی (نشر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان) تهیه شده است. بازی‌ها یا فعالیت‌های گروهی پیشنهادی در دو بخش: «نقض حقوق کودک» و «پیمان‌نامه حقوق کودک به زبان تصویر» طراحی شده‌اند. کسانی که این کتاب را در اختیار داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به فصل‌ها و بخش‌های گوناگون کتاب بازی‌ها و فعالیت‌های بیشتری را با این کارت‌ها طراحی کنند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان