آنچه یک کتابدار کودک باید بداند!

آنچه یک کتابدار کودک باید بداند!

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان چند سالی است که با اجرای برنامه با من بخوان، در گستره ترویج کتابخوانی در مناطق دور دست و محروم به شکلی برنامه ریزی شده و فراگیر تلاش می کند.

از آن جا که موضوع تشکیل کتابخانه ها به ویژه کتابخانه های پویا و فعال از محور های بنیادین این برنامه است، موسسه بر آن شده است کتابی ساده و کاربردی در این حوزه منتشر کند که بتواند یاریگر کتابداران کتابخانه های کوچکی در محله ها، روستاها، آموزشگاه ها و کلاس های درس و همچنین کنشگران فرهنگی و مروجان کتابخوانی در سراسر ایران باشد.

زهره قایینی و فرزانه طاهری قندهاری در این کتاب کوشش کرده اند که افزون بر آموزش فهرست نویسی و سازماندهی کتاب های کتابخانه به زبان بسیار ساده و شناساندن اصطلاحات مهم و لازم کتابداری، به علاقه مندان آموزش دهند که چگونه می توانند کتابخانه ای پویا و فعال داشته باشند.

آنچه یک کتابدار کودک و نوجوان باید بخواند و بداند در این کتاب به سادگی آورده شده است. در این دستنامه کتابدار گام به گام می آموزد که چگونه با نیازسنجی کودکان منطقه و برگزاری فعالیت های مورد علاقه این گروه از کودکان و نوجوانان، کتابخانه خود را به کتابخانه ای فعال و پویا بدل سازد. او روش های بلندخوانی با کودکان و قصه گویی با آن ها را فرامی گیرد و تشویق می شود که با خواندن و شناخت الگوهای مشابه، خود پا پیش بگذارد و برنامه ای خلاقانه برای کتابخانه خود طراحی کند. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان