ترس در کودکان

پنج جلد از مجموعه کتاب‌های قورباغه با رعایت کپی‌رایت منتشر شد

پنج جلد از مجموعه کتاب‌های قورباغه با رعایت کپی‌رایت منتشر شد

انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پنج جلد از مجموعه کتاب‌های قورباغه ، نوشته ماکس فلت هاوس را با خرید کپی‌رایت از ناشر اصلی این مجموعه منتشر کرد.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان