امپراتور سیب زمینی چهارم

امپراتور سیب زمینی چهارم

نوشته: محمدهادی محمدی

  • امپراتور سیب‌زمینی چهارم داستان نبرد نیروهای آشپزخانه‌ای با نیروهای كثیف است كه سرگرم نابودی زیست بوم ما هستند.
  • امپراتور سیب‌زمینی چهارم در این نبرد قهرمانانه، فرمانده نیروهای آشپزخانه‌ای است كه تمدن و كشورشان از سوی نیروهای كثیف تهدید می‌شود.
  • اگر می‌خواهید این قهرمان محیط زیست را بشناسید، این داستان رابخوانید.
  • این كتاب در سال ١۹۹۴ در فهرست افتخار دفتر بین‌المللی كتاب برای نسل جوان قرار گرفت.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان