امپراتور سیب زمینی چهارم

امپراتور سیب زمینی چهارم
نوشته: محمدهادی محمدی امپراتور سیب‌زمینی چهارم داستان نبرد نیروهای آشپزخانه‌ای با نیروهای كثیف است كه سرگرم نابودی زیست بوم ما هستند. امپراتور سیب‌زمینی چهارم در این نبرد قهرمانانه، فرمانده نیروهای آشپزخانه‌ای است كه تمدن و كشورشان از سوی نیروهای كثیف تهدید می‌شود. اگر می‌خواهید این قهرمان محیط زیست را بشناسید، این داستان رابخوانید. این كتاب در سال ١۹۹۴ در فهرست افتخار دفتر بین‌المللی كتاب برای نسل جوان قرار گرفت.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان