روزشمار شاهنامه، زن، مادر و کودک ۱۳۹۳

روزشمار شاهنامه، زن، مادر و کودک ۱۳۹۳

پس از دو سال تجربه اندوزی در تهیه و انتشار روزشمار کودکی، اکنون ارمغانی تازه برای شما داریم.

تلفن سفارش: ۸۸۵۵۲۳۱۸
پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان


روزشمار شاهنامه
هر هزار سال یک بار این رویداد رخ می دهد
یک بار شاهنامه! هزار سال پس از آن روزشمار شاهنامه!

روزشمار شاهنامه، زن، مادر و کودک ۱۳۹۳

این بار از شاهنامه،
زنان، مادران و کودکان سهم اصلی را دارند.

«روزشمار شاهنامه، زن، مادر و کودک»

یک رویداد استثنایی با تصویرهای زیبا از داستان هایی که زن، مادر و کودک در شاهنامه نقش بازی می کنند.

  • با نوشتارهای کوتاه در آشنایی با برجسته ترین چهره های زنانه و کودکانه در این اثر بزرگ ملی.
  • با نوشتارهای کوتاه برای شناخت ریشه نام ماه های سال.

روزشمار شاهنامه، زن، مادر و کودک ۱۳۹۳

مناسب برای همه،

  • از کودک و نوجوان تا بزرگسال!
  • از دختر و پسر تا زن و مرد!
  • برای خانواده ها که بر سر سفره هفت سین بگذارند!
  • برای مدرسه ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، سازمان ها و کارخانه ها تا یک سال را با نام شاهنامه سپری کنند!
  • برای دوستداران فرهنگ ایران که چشم به راه این رخداد هزارساله بودند!
  • برای خود یا برای دیگری!

به رسم سپاس از فرهنگ ایران از همین امروز شما هم برای سال پیش رو ۱۳۹۳ در این رخداد هزارساله سهیم شوید!

روزشمار شاهنامه، زن، مادر و کودک ۱۳۹۳

در کنار این روزشمار، امسال بسته های هدیه دیگری نیز آماده شده است.
۱۲ کارت پستال از تصویرهای شاهنامه.

شما می توانید، همراه این روزشمار کارت پستال های آن را نیز خریداری کنید.

روزشمار شاهنامه، زن، مادر و کودک ۱۳۹۳

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان