پرنده قرمز

پرنده قرمز

ماریت تورن کویست، تصویرگر این کتاب و خانواده آسترید لیندگرن حق انتشار پرنده قرمز به زبان فارسی را به انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان واگذار کرده اند. سود حاصل از فروش این کتاب برای برنامه ی با من بخوان در مناطق محروم هزینه خواهد شد.

 پرنده قرمز به گفته تصویرگر این کتاب داستانی است درباره ی دو کودک که در برابر سختی های زندگی ایستادند و به یکدیگر کمک کردند. در پایان داستان آن ها مکانی را می یابند که در آن احساس امنیت و آزادی می کنند و از عشق و دوستی بهره مند می شوند.  ماریت در بخشی از نامه اش خطاب به کودکان ایرانی نوشته است:‌ "فکر می کنم خواندن کتاب هایی درباره سرزمین ها و مردم تازه می تواند کمک زیادی به شما کند. شاید به شما کمک کند تا بخشی از رویاهای خود را بیابید. و من امیدوارم این داستان به شما امید ببخشد، حتا به عنوان یک کودک احساس کنید که قوی هستید و این که ممکن است هنگامی که به کمک نیاز دارید پرنده قرمزی بیاید و شما را یاری دهد."

آسترید لیندگرن از نویسندگان برجسته ادبیات کودکان است که آثارش تاثیر ماندگاری در ادبیات کودکان جهان داشته است. او برنده جایزه هانس کریستین اندرسن است و پس از مرگش در سال ۲۰۰۲ دولت سوئد جایزه ای را به نام او پایه گذاری کرد که جایزه یاد بود آسترید لیندگرن یا آلما نام دارد. ماریت تورن کویست نیز نامزد جایزه اندرسن از کشور هلند در سال ۲۰۱۴ بوده است.

این کتاب که هم از نظر متن و هم از نظر تصویر کتابی با کیفیت و برجسته است در سری کتاب هایی برنامه با من بخوان قرار خواهد گرفت. با من بخوان" برنامه ای برای ترویج کتابخوانی با کودکان به ویژه کودکان محروم است. "همه ی کودکان حق دارند کتاب های با کیفیت بخوانند" شعار این برنامه است. هدف این برنامه این است که کتاب های مناسب در هر کجا، خانه یا مدرسه با کودکان خوانده شود.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان