محمد تقی بهار

میرزا محمد تقی بهار، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و سیاستمدار، در ۱۸ آذر سال ۱۲۶۵ در مشهد به دنیا آمد. از هفت سالگی به سرودن شعر پرداخت و از چهارده سالگی، همراه پدر، در گردهمایی های آزادی خواهان شرکت می کرد. بهار یک بار مقام وزارت فرهنگ را در دولت قوام به عهده گرفت . او در سرودن شعر به شیوه قدیم استاد بود و به سبک خراسانی شعر می سرود. برخی شعرهای او به کتاب های درسی مدرسه ها نیز راه یافت . او نویسنده ی همکار در کتاب فارسی و دستور زبان دبیرستانها نیز بوده است. از شعرهای بهار برای کودکان می توان به شعر "بز اوستا بابا"، "قایق سواری" که گواه هدفمندی شعر برای آموزش و پند کودک است و شعر "طیاره" که نشان دهنده ی تاثیرپذیری شعر کودک از پدیده های نو است، نام برد. محمد تقی بهار در سال ۱۳۳۰ش . به سبب بیماری سل در تهران درگذشت و در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان