داستانک های خرگوش حکیم

داستانک های خرگوش حکیم

یک بود یکی نبود، در کشور خرگوش‌ها خرگوشی زندگی می‌کرد که نه شاه بود که بهترین خوراک‌ها را بخورد، نه جادوگر که با کارهای عجیب و غریب روزگار بهتری را سپری کند. او تنها یک رعیت ساده بود که از صبح تا شب در کشت زارهای شاه زورگو و بداخلاق کار می‌کرد؛ اما چه کسی باور می‌کند که ناگهان سرنوشت خرگوش قصه از این رو به آن رو شود. حتی خودش هم باورش نمی‌شد!

داستانک های خرگوش حکیم دوازده حکایت سرگرم کننده از شیرین کاری‌های خرگوشی است که از رعیتی به جایگاه حکیم دربار پادشاه کشور خرگوشان دست می‌یابد. او خرگوشی است شاید باهوش، شاید زرنگ و شاید هم کم هوش و نادان. آمیخت این ویژگی‌ها در رفتارهای خرگوش حکیم از او موجودی ساخته است پیش‌بینی ناپذیر.

در هر حکایت او برای شاه خرگوشان کاری می‌کند؛ اما این کار همواره با نتیجه خوب به پایان نمی‌رسد و این داستان ادامه دارد تا روزی که خشم شاه خرگوشان از خرگوش حکیم بالا می‌گیرد. تصویرگر این کتاب کیوان اکبری است که با تصویرهایی همراه با جزییات شیرینی داستانک ها را دو چندان کرده است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان