جوانان، نشریه سازمان جوانان شیر و خورشید تبریز

جوانان، نشریه سازمان جوانان شیر و خورشید تبریز

سازمان جوانان شیر و خورشید تبریز از اسفند سال ۱۳۳۷ نشریه ای با عنوان «جوانان» به صورت ماهانه و برای مخاطب کودک و نوجوان منتشر کرد.

این نشریه را هیئت تحریریه اداره می کردند. همکاران این نشریه فرنگین مهیم آذر، م. آدم نوه‌سی، رحیم آصفی، جهانبخش فرزین و اسماعیل عباسپور،‌ رسول پرویزی و نجفقلی پرنیا بودند. بخشی از مطالب نشریه به مقاله‌هایی درباره‌ی آموزش و پرورش، بهداشت كودكان، شرح زندگی بزرگان و گزارش فعالیت‌های اعضای سازمان اختصاص داشت و بخش بزرگی از آن را ادبیات داستانی تشكیل می‌داد كه شماری از آن‌ها داستان‌های تألیفی بودند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان