نمایشگاه همزاد سیمرغ

نمایشگاه "همزاد سیمرغ"، در یادبود جبار باغچه بان و به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس انجمن دوست داران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان، ۱۹ - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ در شهر اصفهان با همکاری انجمن دوست داران ادبیات کودک و نوجوان و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و با همیاری انجمن دوست داران فردوسی برگزار شد. هدف این نمایشگاه مروری کوتاه بر بیش از نیم قرن کارها و خدمت های جبار باغچه بان بود.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان