نمایشگاه - موزه زندگی کودکان در گذرگاه تاریخ

نمایشگاه - موزه " زندگی کودکان در گذرگاه تاریخ " به مناسبت دومین جشنواره ملی بازی و اسباب بازی ۳-۱۲ فروردین ۱۳۹۱ از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در حیاط نگارالسلطنه، سرای سعدالسلطنه قزوین برپاشد. در این نمایشگاه، مجموعه ای از آثار با ارزش تاریخی زندگی کودکان ایرانی به نمایش درآمد؛ از عکس، کتاب، اسناد حقوقی و آموزشی گرفته تا اسباب بازی، لباس و افزارهای مربوط به تحصیل و زندگی کودکان نسل های پیشین ایران (قزوین ۳ - ۱۲ فروردین ۱۳۹۱).

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان