تماشاگه تاریخ ادبیات کودکان ایران - تهران

تماشاگه تاریخ ادبیات کودکان ایران در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (۱۴-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲) همراه با نشست‌های تخصصی با دست‌اندرکاران ادبیات کودکان و رسانه‌های جمعی.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان