تماشاگه تاریخ ادبیات کودکان ایران - اصفهان

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات كودكان ۲ اسفند ۱۳۸۲ با همیاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی شهردارب اصفهان ، انجمن دوستداران ادبیات كودكان و نوجوانان اصفهان و موزه هنرهای معاصر اصفهان نمایشگاهی با عنوان تماشاگه تاریخ ادبیات كودكان ایران برگزار كرد.
این نمایشگاه شامل ۲۰۰ تابلو در قطع ها و موضوع های گوناگون و پلات هایی با ابعاد ۳۰/۱ متر تا ۲ متر بود و تا ۹ اسفند ادامه داشت كه به دلیل استقبال گسترده دانش آموزان، مربیان، كتابداران، دست اندركاران ادبیات كودكان، مسئولین فرهنگی، مردم فرهنگ دوست اصفهان و تقاضای مسئولین موزه هنرهای معاصر اصفهان تا ۲۱ اسفند تمدید شد.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان