دویدم و دویدم

دویدم و دویدم
متل‌های یا ترانه‌های آهنگین که برآمده از سنت‌ها و فرهنگ یک جامعه هستند گنجینه ای نهان از روابط و کنش‌های اجتماعی را در خود دارند. یکی از کهن‌ترین ترانه متل‌های ایرانی، روایت دویدم و دویدم است که در آن افزون بر بازی‌های زبانی و شناخت ریتم و آهنگ کودک با فلسفه داد و دهش یا داد و ستد آشنا می‌شود. این بار نویسنده این روایت را دگرگون کرده و با نیازهای کودک امروز سازگار ساخته است. این اثر با تصویرگری حسن عامه کن به تصویرهای چهار رنگ برای کودکان پیش دبستان و سال‌های نخست دبستان منتشر شده است.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان