زادروز منوچهر نیستانی (۱۳۱۵)، شاعر و آموزگار

زادروز منوچهر نیستانی

منوچهر نیستانی در ۴ اَمرداد ۱۳۱۵ در کرمان به دنیا آمد. از سال ۱۳۳۷ آموزگار مدرسه‌های شاهرود بود.

شعرها و نوشته‌های نیستانی در سال‌های ‌١٣٣۴‌-‌١٣٣۵‌ ‌‌بیشتر با نام مستعار "نی نی" در صفحه‌ی کودکان مجله‌ی "امید ایران" به نام "بچه‌های امروز" به چاپ می رسید. بعدها در کانون ‌‌پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کار پرداخت. در سال ۱۳۵۳ کتاب "گل اومد بهار اومد" را با تصویرگری "پرویز کلانتری" در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، منتشر کرد.

نیستانی در سال ۱۳۶۰ درگذشت. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان