روز ضد آفتاب

روز بدون سرخ کردن - شورای پیشگیری از سرطان پوست

توجه: منظور از این روز جلب توجه همه به ویژه کودکان به این موضوع است که از ساعت ۱۰ تا

۱۶ بهتر است در مقابل آفتاب نباشند یا حتما کرم ضدآفتاب و عینک آفتابی داشته باشند.

راهنما
روز: 
۶
ماه: 
خرداد
تاریخ میلادی: 
۲۷ می

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان