زادروز هلن بئاتریس پاتر (۱۸۶۶)، نویسنده – تصویرگر انگلیسی و پدیدآورنده اثر نامدار«پیتر خرگوشه»

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان