زادروز رنه گوئیلو (۱۹۰۰)، نویسنده فرانسوی، برنده جایزه اندرسن ۱۹۶۴

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان