زادروز اسکات ادل (۱۸۹۸)، پدیدآورنده «جزیره دلفین های آبی» و برنده جایزه اندرسن ۱۹۷۲

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان