زادروز اریش ازر (۱۹۰۳)، با نام مستعار پلاوئن, کارتونیست آلمانی, پدیدآورنده داستان های «پدر و پسر» (قصه های من و بابام)

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان