زادروز کیت گریناوی (۱۸۴۶)، تصویرگر انگلیسی کتاب کودک. در انگلیس سالانه جایزه‌ای به نام او به بهترین کتاب تصویری اهدا می‌شود

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان