زادروز ویرجینیا همیلتون (۱۹۳۶)، نویسنده آمریکایی برنده جایزه اندرسن ۱۹۹۲

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان