زادروز ییری تراکا (۱۹۱۲)، تصویرگر چک و اسلواکی برنده جایزه اندرسن ۱۹۶۸

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان