زادروز روبرتو اینوچنتی (۱۹۴۰)، تصویرگر ایتالیایی برنده جایزه اندرسن ۲۰۰۸

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان