زادروز تورمد هاوگن (۱۹۴۵)، نویسنده نروژی, برنده جایزه اندرسن ۱۹۹۰

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان