زادروز پائولا فاکس (۱۹۲۳)، نویسنده آمریکایی, برنده جایزه اندرسن ۱۹۷۸

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان