زادروز یورگ شوبیگر (۱۹۳۶)، نویسنده سوئیسی برنده جایزه جهانی اندرسن ۲۰۰۸

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان