زادروز کریستین نوستلینگر (۱۹۳۶)، نویسنده اتریشی، برنده جایزه جهانی اندرسن ۱۹۸۴

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان