یحیی مافی و معصومه سهراب (مافی)

یحیی مافی (۱۳۰۲ش.)

زاده رودبار الموت، صاحب امتیاز مدرسه پسرانه مهران و یکی از دو بنیانگذاران مجتمع آموزشی مهران، عضو انجمن ملی مدارس هماهنگ، از بنیانگذاران شورای کتاب کودک.

معصومه سهراب (مافی) (١٣٨٣-۱۳۰۴ش.)

زاده تهران، دانش‌آموخته رشته نقاشی از هنرستان تهران، رشته تعلیم و تربیت از دانشسرای عالی، دوره فوق لیسانس جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران، صاحب امتیاز کودکستان مهر و دبستان دخترانه مهران، یکی از دو بنیانگذاران مجمع آموزشی مهران در سال ۱۳۳۲-۱۳۳۴، از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و مترجم کتاب‌های گوناگون.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان