کتابک در پوسته و خانه نو

کتابک در پوسته و خانه نو

روز و سالی که کتابک کار خود را آغاز کرد، هنوز نقش شبکه‌های اجتماعی چنین گسترده نشده بود و در کنار آن تلفن‌های همراه هوشمند نیز به دنیا نیامده بودند. اما اکنون جهان وب در اختیار شبکه‌های اجتماعی و موبایل‌های هوشمند قرار گرفته است و نقش آن‌ها روز به روز پررنگ تر می‌شود. زمانی که بخش فنی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان طراحی سایت کتابک را آغاز کرد، همگان از جهان وب و سایت‌ها یک برداشت داشتند.

و آن دیدن سایت در کامپیوترهای خانگی و شخصی بود. اما با گرایش وبگردی از راه موبایل‌های هوشمند و تبلت ها، سایت‌هایی که برای مانیتورهای بزرگ طراحی شده بودند، دیگر مناسب نمایش دراین افزارها نبودند. به سبب همین نارسایی، از سال گذشته دگرگونی در هسته و پوسته کتابک و ارتقا بانک اطلاعات بزرگ کتابک به نسخه ای بالاتر از سیستم مدیریت محتوای این سایت در دستور کار قرار گرفت و بخش فنی کتابک به همراه کارشناسانی از بیرون موسسه این وظیفه سنگین را برعهده گرفتند. اکنون کتابک پوسته نو پوشیده است و در هر افزاری این پوسته به اندازه همان افزار درمی آید. این جابجایی برای ما پرهزینه بود و برای بخش فنی کاری سنگین و نیازمند برنامه ریزی که کتابک از کار نیافتد و در مسیری که به فعالیت روزانه ادامه می‌دهد این جابه جایی انجام شود. در کنار این کار بزرگ، کار دیگر ما این بود که خانه میزبانی کتابک (سرور و هاست) را از خانه اشتراکی به خانه اختصاصی منتقل کنیم. کتابک اکنون آن قدر بزرگ شده است که برای خود نیاز به میزبانی اختصاصی دارد. تامین هزینه این کار هم کم نبود، اما با کوشش همه همکاران از پس آن برآمدیم. از همه کسانی که این وظیفه سنگین را برعهده داشتند، چه بخش محتوا و چه بخش فنی سپاس داریم. سپاس برای این که پنجره کتابک را باز نگه داشتند تا جریان خواندن در این سرزمین هر روز بیش از روز پیش شعله بگیرد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان