کارگاه با من بخوان در مدرسه نسیم دانش

کارگاه با من بخوان در مدرسه نسیم دانش

گروه با من بخوان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با همکاری مدرسه نسیم دانش کارگاهی یک روزه آشنایی با ادبیات کودکان و پیوند کتابخوانی و هنر  برگزار می‌کند.

جدول زمانی:
کارگاه آشنایی با ادبیات کودکان، بلند خوانی و عناصر داستان ساعت ۹ - ۱۳
کارگاه پیوند کتابخوانی و هنر (اجرای نمایش کتاب مرغ سرخ پاکوتاه) ساعت ۱۴ - ۱۸
روز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴.

کارگاه با من بخوان در مدرسه نسیم دانش

مکان برگزاری:
شهر زیبا - بلوار تعاون - آلاله شرقی (شهید محمد فرساد شرقی) - خیابان سرو - کوچه سرو ۱. مدرسه نسیم دانش

تلفن ثبت نام:
 ۴۴۱۰۰۱۱۴ - ۰۹۱۰۰۶۲۳۴۴۶

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان