کارگاه آموزش خلاق در شیراز

کارگاه آموزش خلاق در شیراز

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، در مرداد ماه ۱۳۸۹یک کارگاه آموزشی دو روزه "آموزش خلاق کودک محور" برای مربیان و مدیران مهد کودک های استان فارس در شیراز برگزار کرد.

موضوع های این کارگاه، مفهوم کودکی، شناخت نهاد کودکی و جایگاه کودک در طول تاریخ، نظریه های مختلف در زمینه آموزش و روانشناسی رشد کودک، مبانی آموزش خلاق، تفاوت آموزش خلاق با آموزش رسمی، معرفی شیوه‌ها، ابزارها و منابع مورد نیاز برای آموزش خلاق، آشنایی با شیوه‌های قصه‌گویی، نمایش و تاثیر آن بر آموزش کودکان، رشد مهارتهای دیداری در کودکان، بازی توپ برای رشد مهارت های مختلف در کودکان، نقش ابزارهای آموزشی در یادگیری، انتخاب ابزارهای مناسب برای کودکان، "حل مساله" و "تفکر خلاق" در کودکان و آشنایی با شیوه های کار با کتاب های الفبا آموز و ریاضی آموز با روش آموزشی خلاق بود.
کارشناسان گروه آموزش خلاق موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، تاکنون چندین کارگاه آموزشی برای آشنا کردن مربیان با روش های آموزش خلاق در مناطق مختلف ایران برگزار کرده اند.
شیوه کار با کتاب های فارسی آموز ادبی ۱ و ۲ و ۳  و لولوپی+۱ - ریاضی آموز ادبی که با رویکرد آموزش خلاق تهیه شده اند، در این کارگاه ها آموزش داده می شوند.
کتاب فارسی آموز ۱ و ۲ و ۳ در سه جلد تهیه شده و برای کودکان پیش دبستان و دبستانی مناسب است. این کتاب خواندن و نوشتن را از راه ادبیات به کودکان می آموزد.
کتاب ریاضی آموز هم  مفاهیم مقدماتی ریاضی را با استفاده از ادبیات به کودکان پیش دبستانی و دبستانی آموزش می دهد.
محمد هادی محمدی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودکان نویسنده این کتاب ها است.
 

راهنما
دسته‌ها: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان