کارگاه آموزشی دوران کودکی در بستر تاریخ

کارگاه آموزشی«دوران کودکی در بستر تاریخ» در حاشیه اولین همایش ملی کودکی در ایران روز چهارشنبه ۸ مهر توسط موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ارایه شد.
در این کارگاه آموزشی فرزانه طاهری با استناد به یافته های پژوهشی موسسه در حوزه دوران کودکی در ایران از باستان تا روزگار نو، ضمن اشاره به سرفصل های پروژه "مطالعات کودکی" که بیش از ده سال است در دستور کار گروه پژوهشی موسسه قرار دارد، تلاش کرد با ارایه برخی از مستندات این حوزه، سیمایی کلی از وضعیت و جایگاه کودک در ایران را ترسیم کند تا ابعاد و گستردگی دوران کودکی در بستر تاریخی به خوبی مشخص گردد.
موسسه امیدوار است بتواند بزودی نتایج یافته های پروژه مطالعات کودکی را همچون پروژه تاریخ ادبیات کودکان ایران منتشر کند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان