کارگاه‌های زمستانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

کارگاه‌های زمستانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از برگزاری کارگاه‌های پاییزی و استقبال آموزگاران، مربیان، کتابداران و خانواده‌ها از این کارگاه‌ها، تصمیم به برگزاری دوره جدیدی از کارگاه‌ها در فصل زمستان گرفته‌است.

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود برای شرکت در کارگاه‌های زمستانی با مسؤل ثبت‌نام تماس بگیرند.

موضوع کارگاه‌ها:

کارگاه‌ها در چهار ساعت برگزار می‌شوند و همراه با مباحث تئوری، کارهای عملی مربوط به کارگاه هم انجام می‌شود. پس از پایان هر کارگاه به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه داده می‌شود.

شماره تلفن برای ثبت نام کارگاه‌ها: ۸۸۵۵۲۳۱۸
مسؤل ثبت‌نام:‌ خانم اشرفی

برنامه کارگاه‌ها

  عنوان کارگاه روز تاریخ ساعت
۱ روش‌های نو در کتاب‌خوانی (تکنیک‌های بلند خوانی) یک‌شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۶ ۱۵-۱۹
۲ ارزش‌های زندگی پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ ۹-۱۳
۳ پیوند نمایش با کتاب‌خوانی پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۹-۱۳
۴ خانواده جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ ۹-۱۳
۵ آموزش خلاق یک‌شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۱۵-۱۹
۶ آموزش خلاق پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱ ۹-۱۳
۷ ارزش‌های زندگی پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۸ ۹-۱۳
۸ خانواده جمعه ۱۳۹۲/۱۲/۹ ۹-۱۳
۹ روش‌های نو در کتاب‌خوانی (تکنیک‌های بلند خوانی) پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۹-۱۳
۱۰ پیوند نمایش با کتاب‌خوانی پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۹-۱۳

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان