چندین کارتون اسباب بازی قدیمی به موزه "آینده" کودکان تقدیم شد!

چندین کارتون اسباب بازی قدیمی به موزه "آینده" کودکان تقدیم شد!

روز سه شنبه ۲۷ مرداد برای موزه "آینده"‌ تاریخ فرهنگ و زندگی کودکان ایران روز مهمی بود. 

کامران ملک مطیعی از فعالان و دوستداران میراث فرهنگی ایران و ازعلاقمندان به تاریخ فرهنگ کودکی با بیش از ده کارتون بزرگ از اسباب بازی ها و کتاب های  دوران کودکی خود به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان آمد و آن ها را به  موزه ای که در آینده تاسیس خواهد شد تقدیم کرد. شاید قابل تصور باشد گروهی که اکنون در موسسه درباره تاریخ دوران کودکی مطالعه و تحقیق می کنند تا چه حد از دریافت این اسباب بازی ها و کتاب های او که گنجینه ای از اسناد تاریخی هستند، شادمان و هیجان زده شده باشند. زیرا این بخش از اسباب بازی های کامران ملک مطیعی که مربوط به دهه ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ می شود و از کشورهای دیگری همچون  ژاپن ،‌ایتالیا، آمریکا، چین، روسیه و... وارد ایران شده اند، بخش تاریکی از مطالعات کودکی را که در موسسه در حال انجام است،‌ روشن می کند. در مطالعات کودکی،‌ تمامی جنبه های گوناگون زندگی کودکان قشرهای گوناگون جامعه در طول تاریخ مورد بررسی قرار می گیرد و اسباب بازی ها هم بخش مهمی از زندگی کودکان به شمار می آید.
اما آنچه  بیش از خود اسباب بازی ها ما را شگفت زده کرد، حفظ این اسباب بازی ها تا به امروز است، ‌آن هم در جعبه های خود، با نام و نشان کارخانه ها. که البته کامران ملک مطیعی نگه داری آن ها را مدیون مادرش است.  در سال هایی که او دور از وطن درس می خوانده است، مادرش  این دارایی  دوران کودکی او و خواهرش را به بهترین شکل نگه داری کرده است.
کامران بدون هیچ چشمداشتی، تنها به سبب عشقی که به ثبت تاریخ زندگی مردم این سرزمین دارد، این گنجینه را به موسسه  سپرده است، اما ما پس از انجام تمام تحقیقات خود درباره این اسباب بازی ها و کتاب ها،‌ آن ها را به نام خانواده او و به ویژه مادربزرگ های او که این کتاب ها و اسباب بازی ها را برای او خریداری کرده اند در موسسه ثبت و آماده نمایش در موزه آینده فرهنگ و زندگی کودکان ایران خواهیم کرد. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان عشق و بخشندگی کامران ملک مطیعی و خانواده اش را ارج بسیار می نهد و به آن ها سپاس می گوید. 

راهنما
دسته‌ها: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان