پخش نخستین برنامه کودک رادیو با اجرای صبحی (۱۳۱۹)

اولین برنامه کودک رادیو

جمعه، ۶ اردیبهشت ۱۳۱۹، دو روز پس از آغاز کار رادیو در ایران، نخستین برنامه ویژه‌ی کودکان از رادیو پخش شد.

 این برنامه را فضل الله مهتدی (صبحی) اجرا کرد. صبحی خود درباره ی این روز می‌گوید: "در روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۱۹ رادیو گشوده شد و در آدینه نخست آن ماه، بانگ و آوای من بگوش شما رسید. من برای آغاز سخن "بچه ها سلام" را برگزیدم که خودمانی و دلنشین بود." سپس او اولین قصه‌ی خود در رادیو به نام "افسانه خر ملا ماندگار" را برای کودکان نقل کرد. به این ترتیب برنامه کودکان روزهای جمعه از ساعت یازده و ربع تا یک ربع به دوازده، یعنی به مدت نیم ساعت در هفته با قصه‌های صبحی آغاز شد.

راهنما
روز: 
۶
ماه: 
اردیبهشت

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان