پایه‌گذاری دفتر یونیسف سازمان ملل unicef

پایه‌گذاری دفتر یونیسف سازمان ملل unicef

صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به نام اختصاری آن (unicef) یونیسِف خوانده می‌شود، برای فراهم‌کردن غذای اضطراری و خدمات بهداشتی-درمانی برای کودکان در کشورهایی که در اثر جنگ جهانی دوم تخریب شده بودند در۱۱ دسامبر۱۹۴۶ به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد.

راهنما
روز: 
۲۱
ماه: 
آذر
تاریخ میلادی: 
۱۱ دسامبر ۱۹۴۶

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان