همایش و نمایشگاه کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه درخانه هنرمندان تهران!

همایش و نمایشگاه کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه درخانه هنرمندان تهران!

همایش و نمایشگاه کتاب های برگزیده برای کودکان با نیازهای ویژه، در ماه دسامبر، از سوی شورای کتاب کودک در خانه هنرمندان تهران برگزار شد. در این همایش و نمایشگاه ۴ روزه، کارشناسانی از شورای کتاب کودک و بسیاری از نهادهای فعال غیر دولتی در زمینه کودکان و کودکان با نیازهای ویژه تجربه های خود در ارتباط  با کار با کودکان معلول را با دیگران به اشتراک گذاشتند.

دراین همایش، تجربه‌های گوناگونی از شیوه تهیه کتاب و اسباب بازی برای کودکان نابینا، ناشنوا، دارای معلولیت‌ حرکتی و اختلال ذهنی گرفته تا تجربه هایی از خواندن و انجام فعالیت های هنری مانند موسیقی و نقاشی با این کودکان آشنا مطرح شد.
هایدا بویسن (Heidi Cortner Boisen)، مدیر مرکز ثبت کتاب برای کودکان معلول در پیامی که به مناسبت این همایش فرستاد گفت: "من در اینجا اعلام می‌دارم که کودکان کم‌توان ذهنی به کتاب‌هایی نیاز دارند که ویژه آنان تهیه شده باشد زیرا کم‌توانی‌شان آنان را از خواندن باز می‌دارد و این کودکان حتی بیش از دیگران به محرک‌های فرهنگی، به رنگ‌ها، گرمی و احساسات، ماجراجویی‌ها، شادی‌ها و هیجان‌هایی که در کتاب‌ یافت می‌شود، نیاز دارند."

همایش و نمایشگاه کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه درخانه هنرمندان تهران!

در کنار برنامه های همایش، چندین نمایشگاه کتاب هم برپا بود. مجموعه کتاب های برگزیده  IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People  که امسال به ایران ارسال شده اند و در این مکان به نمایش گذاشته شده اند. کتاب های درباره کودکان با نیازهای ویژه که از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۹ در ایران منتشر شده و به فهرست شورای کتاب کودک راه پیدا کرده بودند نیز در این نمایشگاه به تماشا گذاشته شده بود.

 

همایش و نمایشگاه کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه درخانه هنرمندان تهران!

به نمایش گذاشتن نمونه هایی از کتاب های حسی لمسی و پارچه ای  و اسباب بازی های مناسب برای کودکان با نیازهای ویژه از دیگر بخش های نمایشگاه بود.
علاوه بر شورای کتاب کودک نهادهای دیگری همچون خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با برگزاری نمایشگاه کوچکی از آثار خود به معرفی فعالیت ها خود پرداختند. کتابک که بخشی از مطالب و خدمات خود را به خانواده ها و مربیان کودکان به نیاز های ویژه  اختصاص داده است، با مجموعه کتاب های ترویج خواندن کتابک و خانه کتابدار  از جمله دستنامه کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه در این همایش شرکت فعال داشت. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان