همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی

۴اردیبهشت ۱۳۸۸ مشهد
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی که درروزهای ابتدایی اردیبهشت آغاز بکار کرد شرکت فعال داشت. برگزار کنندگان این همایش دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،انجمن  کتابداری واطلاع رسانی ایران شاخه خراسان و وزارت آموزش وپرورش بودند. مقاله های "فضای مجازی:تعامل کتابدار ،معلم ومروج برای ترویج خواندن" نوشته فرزانه طاهری سرپرست کتابخانه موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و نسیم موحدی پورعضوکمیته کتابشناسی کتابک و "نگاهی به پیشینه کتابخانه های آموزشگاهی درایران" نوشته ماندانا رضوی زاده پژوهشگر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان دراین همایش شرکت داشتند .موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای ارتباط بیشتر با مخاطبین ومعرفی پایگاه های ایرانک، کتابک و پروژه آموزش خلاق به آموزگاران ،کتابداران وکارشناسان غرفه ای نیز برپا کرده بود .
دیدارهایی با مدارس مشهد برای معرفی آموزش خلاق انجام شد وکارگاهی برای آشنایی با پایگاه کتابک وبانک اطلاعات فرهنگ وادبیات کودکان ایران (ایرانک بانک) درروز ۲اردیبهشت درمحل کلاس های آموزش کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مشهد با حضور جمعی از کارشناسان وکتابداران کتابخانه ها ی کانون پرورش فکری برگزار شد.
 

راهنما
دسته‌ها: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان