نورزتان خجسته باد!

نورزتان خجسته باد!

همه‌ی پاییز واژه‌ها بر من باریدند
زمستان که رسید
در بستر سپید برف خواب دیدند
خواب کودکی که نام‌اش بهار بود
و پیراهنی از بنفشه برتن داشت

بهار آمد و در آستانه‌ی نوروز ایستاد
لب‌خندی به زندگی زد
و سبزی را به خاک بخشید
تا واژه‌های رویش و بخشش، هستی کودکان را بسازد!

نورزتان خجسته باد!

محمد هادی محمدی
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان


 کارت نوروزی را از پیوست دریافت کنید.

پیوستاندازه
Image icon کارت نوروزی ۱۳۹۲۱۶۵.۸۹ کیلوبایت
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان