نورالهدی منگنه

نورالهدی منگنه (۱۲۸۱ش.- ؟)

دانش‌آموخته رشته روانشناسی کودک در دانشگاه بیروت، عضو هیئت مدیره و دبیر جمعیت نسوان وطنخواه ایران، بنیانگذار کلاس‌های سوادآموزی زنان در جمعیت نسوان، عضو کانون بانوان و همکار مجله زبان زنان، مدیر و صاحب امتیاز ماهنامه علمی - ادبی «بیبی».

نویسنده کتاب‌های ویژه دختران و زنان همچون: ره آموز خانواده، آداب معاشرت و تدبیر منزل.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان