نمايشگاه «تصوير و تصويرگری در دوران مشروطه»

مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان از ۲ تا ۱۳ آبان ۱۳۸۱، به مناسبت نمايشگاه دوسالانه آثار تصويرگران كتاب كودك و نوجوان، نمايشگاهی با عنوان «تصوير و تصويرگری در دوران مشروطه» در فرهنگسرای نياوران برگزار كرد. تابلوهای اين نمايشگاه موضوع‌هايی همچون تكنيك چاپ سنگی، سبك تصويرگری در كتاب‌های چاپ سنگی و كتاب‌های درسی سامانه نو آموزشی در دوران مشروطه را به همراه الفبا‌آموزها، در بر می گرفت. در اين نمايشگاه بروشورهای اطلاعاتی درباره سير تصويرگری در دوران مشروطه ميان بازديدكنندگان پخش شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان