نمايشگاه «تصويرهايی از كودك و ادبيات كودكان آسوری و ارمنی در دوران مشروطه»

به مناسبت هفته جهانی كودك از ۳۰ تا ۱۴ مهر ۱۳۸۱، نمايشگاه ديگری در خانه هنر آبكار در خيابان نادری با موضوع ادبيات كودكان ارمنی و آسوری برگزار شد. در اين نمايشگاه تصويرهايی از زندگی كودكان آسوری و ارمنی در دوران مشروطه و كتاب‌های كودكان اين دو قوم ايرانی و نخستين آموزشگاه‌ها و كودكستان‌های آن‌ها، به نمايش گذاشته شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان