میرزا یحیی دولت‌آبادی

میرزا یحیی دولت‌آبادی (۱۲۳۹-۱۳۱۵ش.)

زاده اصفهان، از پیشگامان آموزش و پرورش نو در ایران، بنیانگذار مدرسه‌های ادب، کمالیه و سادات و مدرسه متوسطه ادب در تهران، نماینده مردم اصفهان در دوره پنجم مجلس.

از جمله آثار او: کتاب علی - از نخستین کتاب‌های درسی آن زمان-، دوره زندگانی یا غضب حق اطفال، حیات یحیی.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان