میرزا فتحعلی آخوندزاده

میرزا فتحعلی آخوندزاده (۱۱۹۲-۱۲۵۷ش.)

زاده شکی در جمهوری آذربایجان کنونی، مترجم زبان‌های شرقی (ترکی، عربی، فارسی) در دولت روسیه، بنیانگذار نمایشنامه نویسی به شیوه غربی در شرق.از جمله آثار او: کتاب الفبای جدید و مکتوبات، معلم الاطفال.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان