موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در نمایشگاه کتاب تهران

 موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به همراه نشر چیستا در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارند.
بخش ناشران کودک و نوجوان سالن ۲۵A غرفه ۱۳۷

این نمایشگاه از تاریخ ۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در مصلای تهران برگزار می شود. گفتنی است بیش از ۲۵۰۰ ناشر داخلی در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

موسسه و نشرچیستا با مجموعه کتاب های مرجع و کتاب های آموزش خلاق کودک محور در این نمایشگاه حضور دارند.

از کتاب های مرجع می توان به تصویرگری کتاب های کودکان و مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات کودکان اشاره کرد. بسته های آواورزی با سی بی لک و الفباورزی با کاکاکلاغه از کتاب های تازه منتشر شده ی أموزش خلاق کودک محور هستند که کار پژوهش و نویسندگی این بسته ها در موسسه انجام شده است. فارسی أموز نخودی ۱ نیز با ویرایش تازه در این نمایشگاه عرضه می شود.

مراجعه کنندگان به غرفه موسسه می توانند این کتاب ها را با تخفیف خریداری کنند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان