موزه فرهنگ کودکی با برنامه های نوروزی، سال نو را به کودکان شاد باش می گوید!

موزه فرهنگ کودکی با برنامه های نوروزی، سال نو را به کودکان شاد باش می گوید!

موزه تاریخ فرهنگ کودکی در باغ موزه نگارستان از فردا ۳ فروردین ۱۳۹۳ در های خود را به روی همه گردشگران نوروزی می گشاید تا بزرگ و کوچک روزهایی به یاد ماندنی را در باغی زیبا سپری کنند.

موزه تاریخ فرهنگ کودکی هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعداز ظهر افزون بر برنامه های روزانه و همیشگی موزه ، به یاری سازمان زیبا سازی شهرتهران برنامه هایی نوروزی برای بازدیدکنندگان تدارک دیده است.

برنامه های نوروزی موزه کودکی از یکشنبه سوم تا سه شنبه ۱۲ فروردین شامل خیمه شب بازی، عروسک گردانی عمو نوروز و ننه سرما، عیدی سازی و شهر فرنگی است. برنامه عیدی سازی در همه ساعت ها و همه روزه اجرا می شود. خیمه شب بازی از ۴ تا ۶ فروردین ساعت ۱۱.۳۰، و روزهای۷و ۸ فروردین ساعت ۱۶، برنامه عروسک گردانی عمو نوروز و ننه سرما از ۳ تا ۱۲ فروردین هر روز در دو نوبت ساعت های  ۱۳و ۱۵ اجرا خواهد شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان