مهم ترین جایزه جهانی ترویج کتابخوانی به ایران رسید

مهم ترین جایزه جهانی ترویج کتابخوانی به ایران رسید

پس از بیش از چهار دهه از دریافت نخستین مدال جایزه جهانی آندرسن که فرشید مثقالی از ایران (۱۹۷۴) آن را برای تصویرگری هایش به دست آورد، این دومین جایزه بزرگ در حوزه ای دیگر از دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان است که ایران به آن دست پیدا کرده است.

اکنون موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با برنامه «با من بخوان» این افتخار بزرگ را با دریافت جایزه ایبی – آساهی برای ایران و نهادهای فرهنگ کودکی و همه کودکان این سرزمین به دست آورده است.

دریافت جایزه آساهی برای برنامه «بامن بخوان» تنها یک افتخار نیست، بلکه نشانی از اعتماد به برنامه ای است که ترویج کتابخوانی را با سوادآموزی پایه درهم آمیخته است و نتایج شگفت انگیزی از کارآمدی کیفی سازی سواد پایه و خواندن کتاب های با کیفیت به دست آورده است. نتایجی که اگر از سوی سازمان های دولتی، نهادهای مدنی و آموزشگاهی به آن ها توجه شود، می تواند آینده ای درخشان برای گسترش فرهنگ در سرتاسر مرزهای ایران و فراتر از آن (افغانستان و تاجیکستان) داشته باشد.

برنامه «با من بخوان» از پنج سال پیش هنگامی در ایران پا گرفت که جامعه ایران کم کم وارد ژرف ترین بحران کتاب خوانی صد سال اخیر خود می شد و اکنون نیز این بحران می رود که به اوج خود برسد.

در این که چه عواملی در پیدایش و گسترش این بحران نقش داشتند، سخن بسیار است و جای آن در این جستار کوتاه نیست؛ اما باید تنها روی یک نکته اساسی انگشت گذاشت، میان میل کودکان به خواندن با آنچه که در اختیارشان قرار داده می شود، یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر چه که کتاب های با کیفیت بیش تر در اختیار آن ها باشد، میل به خواندن در آن ها بیش تر می شود. هم چنین میان خواندن به شیوه کیفی با سواد آموزی پایه نیز ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد که در جای خود بارها از آن سخن گفته ایم؛ اما چرا برنامه با من بخوان در بحرانی ترین روزگار کتابخوانی در ایران توانست توانایی خود را برای جذب محروم ترین و کم برخوردارترین کودکان به اجرا بگذارد، این ممکن نبود، جز برنامه ریزی علمی و مدیریت درست و وجود همکارانی ممتاز و همیارانی ویژه که به ما اعتماد کردند و هر کسی در جای خود این برنامه را پیش برد. اکنون با دریافت این جایزه بزرگ این فرصت برای همه دوستداران فرهنگ کودکی در ایران بیش از پیش فراهم می شود که با رویکرد پویای این برنامه آشنا شوند و راه خواندن کتاب های با کیفیت یا سوادآموزی از راه ادبیات کودکان را هموار سازند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان